Logo DEKRA Certification

Systém managemenu kvality ISO 9001


 

 >> 

Stáhněte si dotazníky pro vytvoření nabídky na certifikaci dle ISO 9001  

 
 

 >>

Prohlédněte si informační leták k certifikaci dle ISO 9001

 
 
  
        

  Certifikace na ISO 9001

ISO 9001: certifikát, který potvrdí kvalitu systému managementu

 

Chcete pro vaši firmu získat certifikát ISO 9001, který umožňuje udržování vysoké kvality v jejím řízení a trvalé zlepšování efektivity? Obraťte se na renomovanou certifikační společnost Dekra, která vám pomůže dosáhnout vyšší efektivity a to vše při nižších nákladech.

Trvalé zlepšování a nižší výdaje díky certifikátu ISO 9001

ISO 9001 mohou získat společnosti, kterým se podařilo zavést systém managementu [MV1] splňující vysoké nároky požadované normou ISO 9001. Certifikační společnost vás spolehlivě provede celým postupem, na jehož konci bude procesně a systémově orientovaný přístup k managementu kvality a trvalé zlepšování.

Převedeno do praxe, budete moci vyrábět nebo poskytovat své služby na stále vyšší úrovni, přičemž udržování vynikající kvality vás nebude stát peníze navíc. Krom toho se díky němu ukáže, která činnost je neproduktivní a bude lepší ji utlumit.

 

Se společnosti DEKRA – odborníci na certifikaci řízení kvality.

 

ISO 9001 je procesně a systémově orientovaný přístup k řízení kvality a trvalému zlepšování. Umožňuje všem typům organizací zavedení systému řízení, který bude vyhovovat individuálním potřebám a situaci společnosti.

Výrobní společnosti a společnosti poskytující služby mohou těžit ze spojení samostatných operací do souvislých procesů. Problémem je zajistit konzistentní kvalitu výrobků při snižování nákladů. Naše pravidelné kontrolní audity udržují Vaše pracovníky v ostražitosti a zajišťují, že Váš systém řízení vyhovuje standardu. Systém kvality vycházející z ISO 9001 zlepšuje efektivitu a snižuje množství odpadů.

Jsme jednou z nejzkušenějších certifikačních organizací v Evropě a máme vynikající celosvětovou pověst. Naše pobočky po celém světě zaměstnávají auditory, kteří rozumějí své práci a hovoří Vašim jazykem. Můžete se spolehnout na harmonizovaný mezinárodní postup. Naše kontrolní programy a výkazy v USA se neliší od těch v Evropě nebo Asii - i když přirozeně bereme v úvahu každou místní situaci.

Cílem společnosti DEKRA je pomoci Vám dosáhnout vyšší efektivity při nižších nákladech snižováním množství odpadu a vypouštěním neproduktivních činností. Naše kontroly jsou flexibilní, efektivní a transparentní a do každého kroku budete aktivně zapojeni a budeme s Vámi projednávat naše zjištění, jakmile je budeme mít k dispozici.

Nabízíme také možnost kombinace certifikace ISO 9001 například s certifikací ISO 14001 (Systém managementu životního prostředí.), OHSAS 18001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) nebo ISO 20000 (Řízení služeb IT). Jakožto domácí certifikační autorita pro hodnocení renomovaných společností a institucí se specializujeme na energetický sektor.
    

Přidané hodnoty vyplývající z certifikace systému managementu kvality:


  • vytvoření fungující a transparentní organizace a systému řízení kvality,

  • rychlá a účinná identifikace a řešení problémů,

  • růst důvěryhodnosti a důvěry ke společnosti v očích potenciálních klientů,

  • minimalizace ztrát při dodávkách, výrobě produktů a poskytování služeb,

  • šance na získání investora,

  • růst motivace zaměstnanců a optimalizace organizační struktury firmy,

  • vyšší rating společnosti ve vztahu k okolí (banky, stát, dodavatelé apod.),

  • shoda s požadavky norem ISO je stále častěji vyžadována tuzemskými a mezinárodními orgány, pojišťovacími a finančními společnostmi a spotřebitelskými organizacemi,

  • v případě soudních sporů lze při certifikovaném systému řízení kvality částečně minimalizovat odpovědnost,

  • zvýšení šancí během výběrových řízení.

 

 

Certifikát, který zajistí trvale vysokou kvalitu produkce

 

Jedním z výsledků, o který jde při získávání certifikátu ISO 9001, je spojení samostatných operací do souvislých procesů. Pravidelné kontrolní audity prováděné ve spolupráci s vedením firem udržují zaměstnance v ostražitosti a zajišťují trvale vysokou úroveň produkce a to, aby systém řízení vyhověl standardu. Systém kvality vycházející z ISO 9001 navíc snižuje množství odpadů.

Získejte ISO 9001 od renomované společnosti

Společnost Dekra patří mezi renomované certifikační organizace a jejich zkušeností využívají podniky nejen v Evropě. Ve svých pobočkách po celém světě zaměstnává auditory, kteří dokáží s vedením firem i se zaměstnanci komunikovat v místním jazyce. Harmonizovaný mezinárodní postup je samozřejmostí.

Obraťte se na nás v případě, že usilujete o zisk certifikátu ISO 9001. Nabízíme rovněž kombinaci certifikace ISO 9001 například s certifikací ISO 14001, což je systém managementu životního prostředí, OHSAS 18001 bezpečnost a ochrana zdraví při práci nebo ISO 20000 (management služeb IT).

 

 

                                                                  Dále také

 
 
 
 
contact
Newsletter
zprávy
soubory ke stažení