Logo DEKRA Certification

Certifikace systémů managementu

  
OBLASTI 

 

Management kvality

 

Management životního prostředí

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 
ODVĚTVÍ

  . 

Letectví a kosmonautika                        .         

 

Automobilový průmysl

 

Podnikání v zemědělství

 

Obchod a služby

 

Kosmetika

  • IFS/DPH (HPC)

 

Železniční průmysl

 

Zdravotnictví a medicína

  • Certifikace ISO 13485
  • Certifikace ISO 15378
 

Regulovaná povolání

 

IT management

 

Transport a logistika                                    

  • Certifikace ISO 28001
  • IFS Logistika
 
 

Integrované audity                       .       

  • Certifikace QSE           
                                                    
 

Naše specializace - certifikace systémů, certifikace procesů

Chcete vyrábět produkty nejvyšší jakosti a mít jejich kvalitu trvale zajištěnou? Uspět v mezinárodní konkurenci? Snižovat náklady a produkovat zboží nebo poskytovat služby s ohledem na ochranu životního prostředí? Využijte našich služeb a nastavte výrobní a kontrolní procesy ve vaší společnosti tak, aby se vám splnilo vše výše uvedené. Benefitem navíc bude vyšší zisk, důvěryhodnost v očích obchodních partnerů či státních úřadů a větší šance získat nové zakázky. Nabízíme certifikace systémů, certifikace procesů či školení manažerů.

Certifikace systémů či certifikace procesů – mezinárodně nastavená pravidla

Můžete se rozhodnout pro obecné certifikáty zaměřené na management kvality (ISO 9001), ochranu životního prostředí a šetření zdroji energie (ISO 14001 a ISO 50001) nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ISO 18001). Případně pro speciální certifikáty určené například pro letecký (EN 9001) nebo automobilový (ISO/TS 16949) průmysl.

Díky certifikátům, jejichž získání vám můžeme zajistit, budete moci například nastavit takové procesy, díky nimž bude výsledek vaší produkce vždy v nejvyšší kvalitě a zároveň se vám podaří snížit provozní náklady. Výsledkem bývá nejen vyšší zisk, ale i lepší image firmy v očích veřejnosti či úřadů.

Budete si vyřizovat certifikát systému managementu? Naši odborníci vám pomohou. Už jste se rozhodli, který systém managementu by vaší firmě prospěl nejvíce? Bude to management kvality označovaný jako ISO 9001 nebo potřebujete například specifickou normu ISO/TS 16949, určenou v tomto konkrétním případě pro management firem v oboru automobilový průmysl?

 

Možná potřebujete jen dílčí certifikace například pro obchod a služby či pro železniční společnosti, možná ale image vaší firmy prospěje více kombinace různých certifikátů. Rádi vám v tomto rozhodnutí pomůžeme, obraťte se na naše auditory. Nabízíme vám služby renomované společnosti s mnohaletou praxí v mezinárodním prostředí.

contact
Newsletter
zprávy
soubory ke stažení